Mirësevini në Trepça Sh.a

 

 

 

Terminali Doganor në Mitrovicë

 

Njësitë biznesore

Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg

Miniera e Stan Tërgut gjindet në një distancë prej 9km nga qyteti i Mitrovicës dhe si njësi biznesore përbën në vete edhe flotacionin e Tunelit të Parë, në të cilën bëhet procesi i flotimit nga xehja e cila transportohet nga miniera e Stan Tërgut me ç'rast fitohet konzentrati i Pb dhe Zn.

Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë