Plani i biznesit

Plani i Biznesit për vitin 2024 është një planifikim i synimeve kryesore të njësive biznesore të Trepça Sh.A. Plani i biznesit është dokument bazë për menaxhimin e të gjitha njësive biznesore të Trepça Sh.A.

Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë