Shpallje

Konkurse & Njoftime

Konkurset dhe njoftimet e reja në Trepça Sh.a.

Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Metalurgjia e Zinkut
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Metalurgjia e Zinkut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Zyrtar për komunikim me publikun
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zyrtar për komunikim me publikun
 2. Vendi i punës: Menaxhment, Mitrovicë
 3. Paga: 850€ bruto
 4. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 5. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 11.04.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qera e hapësirave të objekteve dhe parcelave në Njësitë Biznisore të Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve dhe parcelave në Njësitë Biznisore të Trepça Sh.A.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Udhëheqës i njësisë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Sh.A.
 2. Vendi i punës: Stan tërg - Mitrovicë
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikëqyrës të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 15.03.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Anulim i shpalljes publike T-24-2
 • Mitrovicë

Për shkak të gabimi teknik anulohet shpallja publike T-24-2

Konkurs i brendshëm për Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Kryeshefit
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Kryeshefit
 2. Vendi i punës: Menaxhment
 3. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 4. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Zyrtar për Auditim të Brendshëm i Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zyrtar për Auditim të Brendshëm i Trepça Sh.A.
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Komitetit të Auditimit
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 23.02.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Konkurs për Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 20.02.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Njoftim për shtyrjen e afatit për Konkursin Publik për Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar Korporativ i Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. SHTYHET procedura e përzgjedhjes për Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar Korporativ i Trepça Sh.A. sipas konkursit të shpallur me datën 03.01.2024 edhe për 5 ditë tjera.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qira e hapësirave të objektit Puntoria e Re në Kishnicë
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e hapësirave të objektit Puntoria e Re në Kishnicë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Konkurs për Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretar i Korporatës
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretar i Korporatës
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 18.01.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qera e Parceles të njësisë Biznisore Industria Kimike që gjindet pran magjistrales së Adriatikut
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e Parceles të njësisë Biznisore Industria Kimike që gjindet pran magjistrales së Adriatikut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Konkurse për Kryeshef Ekzekutiv të Trepça Sh.A dhe Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Kryeshef Ekzekutiv i Trepça Sh.A
 3. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 4. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 5. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 6. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 7. Orari i punës: I plotë

 1. 2.
 2. Pozita: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
 3. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 4. I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 5. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 6. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 7. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për punësim <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 26.12.2023

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Dhënie me qira e parcelës të Industrisë Kimike, pranë magjiistrales së Adriatikut (afër tunelit)
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e parcelës të Industrisë Kimike, pranë magjiistrales së Adriatikut (afër tunelit)

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtë



Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë