Shpallje

Konkurse & Njoftime

Konkurset dhe njoftimet e reja në Trepça Sh.a.

Dhënie me qera e objekteve Objekti i menzës së Metalirgjisë së Zinkut- Restorani dhe Objekti -Magazina e Makinerisë (Depoja përcjellëse e puntorisë) Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e objekteve Objekti i menzës së Metalirgjisë së Zinkut- Restorani dhe Objekti -Magazina e Makinerisë (Depoja përcjellëse e puntorisë) Njësinë Biznesore Metalurgjia e Zinkut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëPezullohet konkursi për punëtor në minierë për njësinë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg
 • Mitrovicë

 1. Pezullohet konkursi për punëtor në minierë për njësinë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëVendim për anulim konkursi për Drejtor të Shitjes
 • Mitrovicë

 1. Anulim konkursi për Drejtor të Shitjes

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e objekteve Depoja e elektromakinerisë 1 dhe Depoja e elektromakinerisë 2 në Njësinë Biznesore Industria Kimike
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e objekteve Depoja e elektromakinerisë 1 dhe Depoja e elektromakinerisë 2 në Njësinë Biznesore Industria Kimike

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e objektit Halla e lëndës së parë Fosfate (H1) në Njësinë Biznesore Industria Kimike
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e objektit Halla e lëndës së parë Fosfate (H1) në Njësinë Biznesore Industria Kimike

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs publik për pozitën: Punëtor në Minierë
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Punëtor në Minierë
 2. Koeficienti/Paga: 450€ bruto
 3. Nr. i kërkuar: 50
 4. Kohëzgjatja e emërimit: 1 vjeçare me mundësi vazhdimi
 5. Afati për aplikim: 02/07/2024 - 16/07/2024
 6. Institucioni: Ndërmarrja "Trepça Sh.A."
 7. Departamenti:Miniera me Flotacion "Trepça - Stantërg"
 8. Vendi i punës: Stantërg

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e parcelave në Njësinë Biznesore Industria Kimike
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e parcelave në Njësinë Biznesore Industria Kimike

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs publik për pozitën: Drejtor i shitjes i ndërmarrjes Trepça Sh.A
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Drejtor i shitjes i ndërmarrjes Trepça Sh.A
 2. Koeficienti/Paga: 900€ bruto
 3. Nr. i kërkuar: 1
 4. Kohëzgjatja e emërimit: e pacaktuar
 5. Afati për aplikim: 15/06/2024 - 29/06/2024
 6. Institucioni: Ndërmarrja "Trepça Sh.A."
 7. Departamenti: Zyra e Shitjes
 8. Vendi i punës: Mitrovicë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Fabrika e Akumulatorëve dhe Njësinë Biznisore Industria Kimike
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Fabrika e Akumulatorëve dhe Njësinë Biznisore Industria Kimike

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëRezultatet përfundimtare për kandidatën e suksesshme për pozitën: Zyrtar për komunikim me publikun
 • Mitrovicë

 1. Rezultatet përfundimtare për kandidatën e suksesshme për pozitën: Zyrtar për komunikim me publikun

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Industria Kimike dhe Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Fabrika e Akumulatorëve
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Industria Kimike.
 2. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Fabrika e Akumulatorëve

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore FPP
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore FPP

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëNjoftim për intervistë për pozitën Zyrtar për komunikim me publikun
 • Mitrovicë

 1. Lista e kandidatëve me rezultat e intervistës për pozitën Zyrtar për komunikim me publikun

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Metalurgjia e Zinkut
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve në Njësinë Biznisore Metalurgjia e Zinkut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëZyrtar për komunikim me publikun
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zyrtar për komunikim me publikun
 2. Vendi i punës: Menaxhment, Mitrovicë
 3. Paga: 850€ bruto
 4. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 5. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 11.04.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave të objekteve dhe parcelave në Njësitë Biznisore të Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave të objekteve dhe parcelave në Njësitë Biznisore të Trepça Sh.A.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëUdhëheqës i njësisë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Minierat me Flotacion Trepça Sh.A.
 2. Vendi i punës: Stan tërg - Mitrovicë
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikëqyrës të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 15.03.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëAnulim i shpalljes publike T-24-2
 • Mitrovicë

Për shkak të gabimi teknik anulohet shpallja publike T-24-2

Konkurs i brendshëm për Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Kryeshefit
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Kryeshefit
 2. Vendi i punës: Menaxhment
 3. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 4. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëZyrtar për Auditim të Brendshëm i Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zyrtar për Auditim të Brendshëm i Trepça Sh.A.
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Komitetit të Auditimit
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 23.02.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs për Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 20.02.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëNjoftim për shtyrjen e afatit për Konkursin Publik për Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar Korporativ i Trepça Sh.A.
 • Mitrovicë

 1. SHTYHET procedura e përzgjedhjes për Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar Korporativ i Trepça Sh.A. sipas konkursit të shpallur me datën 03.01.2024 edhe për 5 ditë tjera.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e hapësirave të objektit Puntoria e Re në Kishnicë
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e hapësirave të objektit Puntoria e Re në Kishnicë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs për Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretar i Korporatës
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretar i Korporatës
 2. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 3. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi
 5. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 6. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për pozitën e lartcekur <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 18.01.2024

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e Parceles të njësisë Biznisore Industria Kimike që gjindet pran magjistrales së Adriatikut
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e Parceles të njësisë Biznisore Industria Kimike që gjindet pran magjistrales së Adriatikut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qera e hapësirave, Zyreve në Teminalin Doganor

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurse për Kryeshef Ekzekutiv të Trepça Sh.A dhe Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Kryeshef Ekzekutiv i Trepça Sh.A
 3. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 4. I përgjigjet: Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 5. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 6. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 7. Orari i punës: I plotë

 1. 2.
 2. Pozita: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
 3. Vendi i punës: Mitrovicë - Parku Industrial
 4. I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit Mbikqyrës të Drejtorëve
 5. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi, ndërsa performanca e Zyrtarit të Lartë do t'i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve
 6. Paga: Në pajtim me deklaratën për politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikqyrës i Drejtorëve
 7. Orari i punës: I plotë

>> Shkarkoni aplikacionin për punësim <<
>> Shkarkoni deklaratën nën betim <<

Afati i fundit për aplikim: 26.12.2023

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e parcelës të Industrisë Kimike, pranë magjiistrales së Adriatikut (afër tunelit)
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e parcelës të Industrisë Kimike, pranë magjiistrales së Adriatikut (afër tunelit)

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëProkurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë