Lajmet & Njoftimet

Takim pune në mes të Kryeshefit të ndërmarrjes Iber Lepenci, Faruk Mujka dhe U.D. Kryeshefit të ndërmarrjes Trepça Sh.A. Enis Abdurrahmani

Takim pune me shumë produktivitet në mes të Kryeshefit të ndërmarrjes Iber Lepenci, Faruk Mujka me bashkëpunëtorë dhe U.D. Kryeshefit të ndërmarrjes Trepça Sh.A. Enis Abdurrahmani.


Në takim u diskutua për bashkëpunimin e përbashkët në mes të ndërmarrjeve në projekte të ndryshme me qëllim të ngritjes së vlerës ekonomike të ndërmarrjeve.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë